Використання хмарних сервісів на уроках української мови та літератури

Використання  сервісу LearningApps під час вивчення теми "Однорідні члени речення"

Програмою з української мови для 8 класу на вивчення теми "Однорідні члени речення" передбачено 6 годин. З метою активізації пізнавальної діяльності учнів розроблено інтерактивні вправи LearningApps до кожного з уроків теми.

Вправи можуть бути використані як на уроці так і під час виконання домашніх завдань.

Урок 1

На уроці поглиблюються знання восьмикласників про однорідні члени речення; формуються загальнопізнавальні вміння знаходити однорідні члени речення та визначати їх вид, аналізувати зв'язок між ними, а також смислові відношення, правильно розставляти розділові знаки та інтонувати речення з однорідними членами; розвиваються творчі вміння складати речення з однорідними членами та використовувати їх в усному та писемному мовленні, учні вчаться моделювати схеми речень з однорідними членами. Дидактична мета уроку – засвоєння нових знань (формування мовної та мовленнєвої компетенції).

Знайди в тексті однорідні члени речення

Урок 2

Учні знайомляться з поняттям про речення з кількома рядами однорідних членів, формуються вміння знаходити однорідні члени, різні ряди однорідних, правильно розставляти розділові знаки та інтонувати речення з однорідними членами; вчити розвивати творчі вміння складати речення з однорідними членами та використовувати їх в усному та писемному мовленні, моделювати схеми речень з однорідними членами. Отже, на уроці формуються практичні вміння і навички.

Інтерактивний диктант

Урок 3

Матеріал третього уроку розкриває поняття про однорідні й неоднорідні означення, формує вміння знаходити однорідні й неоднорідні означення, правильно розставляти розділові знаки інтонувати речення. Учні сприймають і засвоюють нові знання й усвідомлюють їх у процесі практичної роботи, удосконалюють загальнопізнавальні і творчі вміння.

Навчальний диктант з теми "Однорідні члени речення"

Урок 4

Четвертий урок передбачає поглиблення знань восьмикласників про однорідні члени речення, удосконалення вмінь знаходити узагальнюючі слова при них; формування вмінь пояснювати розділові знаки за допомогою пунктуаційних правил та інтонування речень з однорідними членами; розвивати неперервну пізнавальну активність учнів шляхом виконання системи практичних вправ і завдань.

Гра "Перший мільйон"

Тест з теми "Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами"

Урок 5

На п’ятому уроці повторюється мовний матеріал з теми, узагальнюються і систематизуються знання про однорідні члени речення, удосконалюються уміння знаходити однорідні члени в тексті, правильно використовувати їх у писемному та усному мовленні, правильно вживати розділові знаки, пояснювати їх використання; розвивається орфографічна та пунктуаційна пильність, креативне мислення, пам'ять, тобто формуються практичні вміння та навички.

Скачки

Урок 6

Шостий урок – урок контролю рівня засвоєння знань, сформованості пунктуаційних умінь і навичок, уміння практично вживати речення з однорідними членами у власному писемному мовленні.

Матеріали підготувала вчитель української мови та літератури Локазюк О.С.


Використання  сервісу LearningApps на уроках української літератури

Матеріали підготувала вчитель української мови та літератури Волобуєва Р.Л.


Використання тестових програм для перевірки знань учнів

Тести розроблені для перевірки знань учнів з використанням комп'ютерної програми TestW.

Комп'ютерне тестування допомагає, по-перше, урізноманітнити форми контролю знань, зробивши їх більш привабливими для учнів, по-друге, більш об'єктивно оцінити знання учнів.
Перевагою тесту є можливість його використання не тільки безпосередньо на уроці, а й, наприклад, при дистанційному навчанні або самостійній роботі учнів, що, безумовно, стимулює їх творчу активність.

Заздалегідь підготовлені тестові файли вчитель завантажує на блог. Учні зберігають на жорсткому диску нетбука ці файли та виконують їх в середовищі програми TestW. Результати виконаного тесту учні вносять в загальну Google-таблицю з результатами.

Матеріали підготувала вчитель української мови та літератури Комериста В.І.


Проекти вчителів

Мультимедійний проект на конкурс викладачів "Apple Professional Development" Вчитель Сиротенко В.В.